Zeda - Agencija za ekinomski razvoj

O projektu:

Klijent:
 Zeda - agencija za ekonomski razvoj
Datum:
 12.3.2013
Kategorija:
WordPress Teme
Projekt URL:
 Web stranica →
Web stranica je pravljena u zadnjoj verziji WordPress CMS -a. WordPress je najbolja blog i CMS platforma čija je glavna orijentacija estetika, web standardi i jednostavno korištenje.

Agencija ZEDA je razvojna institucija čiji zadatak je da slijedi razvojne prioritete Općine Zenica, da stvara partnerstva za implementaciju razvojnih projekata, da ih priprema, i koordinira njihovu realizaciju.

ZEDA je centralna organizacija za podršku razvoju Općine, što se postiže kroz direktnu saradnju i snažnu podršku od strane Općine kao lokalne vlasti.

Osnovana je kao društvo sa ograničenom odgovornošću pod nazivom Agencija za lokalni ekonomski razvoj ZEDA d.o.o. i praktično je počela sa radom 01. 05. 2004. godine.