Grafički dizajn

graficki dizajn

 

Grafički dizajn nalazi se između identiteta i imidža. Identitet ili karakter je ono “što netko ili nešto je”, dizajn je ono “što netko želi biti”, a imidž je ono “kakav dojam ostavlja”. Dizajn stvara znakove i simbole koji reflektiraju karakter ili identitet kompanije ili proizvoda. Dizajn ne kreira imidž. Imidž se percipira, a cijeli taj proces kreiranja upečatljive i trajne percepcije u mislima klijenata naziva se branding.

Brand ne možete doživjeti bez dizajna. Grafički dizajn je vizualni vokabular, vizualni izražaj suštine koncepta koji treba komunicirati s publikom.

Zašto je potrebno razvijati brand?

Ponekad je jedina stvarna razlika u tržišnoj utakmici između konkurentskih proizvoda sadržaj njihovih slika proiciranih u medijima (kroz grafički dizajn i oglašavanje).
Dakle, prednost moramo tražiti u jačanju branda, u jačanju projekcije koja će na tržištu diferencirati naš proizvod ili kompaniju. Jer proizvod je samo artifakt oko kojega kupci nešto doživljavaju.

Što karakterizira kvalitetan brand?

 1. Prepoznatljivost – najvažnija metoda za očuvanje lojalnosti kupca
 2. Vjerodostojnost – brand ima važnu ulogu u učvršćivanju kredibiliteta
 3. Konkurentnost – u tržišnoj utakmici pomaže da se održite zahvaljujući stvorenoj lojalnosti i sigurnosti
 4. Pouzdanost – smanjenje rizika za kupca – pouzdanost i predvidljivost
 5. Diferencija – na pretrpanom tržištu brand vam pomaže da se održite
 6. Vrijednost – utječe na povećanje vrijednosti posla i firme

Dizajn studio pruža usluge dizajna:

 • Vizualni identitet: brand, logotip, znak, logo, korporativni identitet
 • Oblikovanje štampanih medija (potsjetnica, memorandum, flyer, brošura, katalog, priručnik, manual, knjiga, vrijednosnica, izvještaj, poslovna mapa)
 • Dizajn etiketa, oprema proizvoda i ambalaža
 • Dizajn marketing oglasa, plakata i reklama

Mogući scenario:

 • Otvorili ste novu firmu i razmišljate o dizajnu vizualnog identiteta.
 • Već neko vrijeme imate hiljadu pitanja, ne znate kome se obratiti, sad znate!.
 • Brending? Ne znate što je brending, a znate da Vam treba.
 • Tražite prije svega brzu, a onda kvalitetnu i konkretnu informaciju od nekoga tko se razumije u to više od Vas jer se Vi profesionalno bavite nečim sasvim trećim.
 • Imate dobru ideju, treba Vam kvalitetna realizacija i spremni ste za to odvojiti novce.
 • Trebate uslugu tipa “ključ u ruke” uz što manje brige.
 • Imate fobije od riječi marketing ili agencija i ne baratate sa terminologijom kao što su vektori, PDF, CMYK, .jpg ili .AI.?
 • Želite se oglašavati? Internet?
 • Imate novi proizvod i treba ga upakirati u… nešto.

Poznato? Svakako nam se javite! S obzirom na karakterističnu prirodu Grafičkog dizajna kao vrstu primijenjene umjetnosti, cijene su okvirne, ovise o kompleksnosti svakog posla i ugovaramo ih prije početka. Na taj način možemo mi pravilno vrednovati sebe i svoj posao, a Vi dobijate realnu sliku troškova. Mi cjenimo Transparentnost u poslovanju, hvala Vam na razumijevanju.